Tjänster

Projektutveckling

För att uppnå både hållbar och ekonomisk bärkraftig produktion inom bioraffinaderiområdet krävs en omfattande analys av relevanta tekniska- och marknadsrelaterade alternativ. Våra tjänster bygger alltid på en grundlig genomgång av de platsspecifika förhållandena tillsammans med platsägaren, där anläggningens konfiguration och den lastvariation utgör hörnstenar i analysen. Tillsammans med partners kan vi erbjuda fullständiga genomförbarhetsstudier med hög transparens. Vi fastställer investeringskostnadsberäkningar där vår egen teknik kombineras med teknik från andra leverantörer. Vi hjälper också till att identifiera offentliga finansieringsmöjligheter där det är relevant.

Processystem

Vi levererar teknik och processer i nya eller eftermonterade förbränningsanläggningar. Vårt produktsortiment omfattar även processer för styrning och värdeskapande av tjäror från termokemisk omvandling.

Med en tydlig ambition att leverera effektiva lösningar erbjuder vi processsystem inklusive installation och driftstöd. På vissa marknader erbjuder vi processutrustning och processsystem på licensbasis tillsammans med partners.