Om

Affärsidé

BioShare grundades 2017 utifrån en vision om att bidra till en hållbar utveckling genom att omvandla förbränningsanläggningar till bioraffinaderier. Med en dup förståelse för biomassa, biobaserade industrier och termokemisk omvandling, utvecklar vi teknik och projekt för samproduktion av biobaserade bränslen och kemikalier. Vår affärsidé är att kommersialisera denna teknik som leverantör och som licensägare.

Identitet

Vi är ett högteknologiskt företag, med forskare och ingenjörer som har spetskompetens inom biomassaomvandling. Med starka industriella partners kan vi erbjuda omfattande projektutvecklingstjänster samt teknik- och processutrustning. Vår teknikutveckling bygger på en omfattande insikt och kunskap inom termokemisk omvandling och vi har ett kontinuerligt samarbete med ledande forskare på området.