Vi förvandlar din förbrännings-
anläggning till ett bioraffinaderi

Från kraftvärme till samproduktion

Kraftvärmeproduktion är en mogen teknik som har utvecklats i mer än ett sekel. Biomassaeldade anläggningar som producerar elkraft tillsammans med värme till industrier eller fjärrvärmenät är en effektiv form av energiomvandling. Men på grund av begränsad värmebehov drivs anläggningarna ofta på dellast och ökat utnyttjande av anläggningarna utgör en möjlighet till ytterligare värdeskapande.

Det stora antalet etablerade anläggningar utgör en geografiskt distribuerad teknisk plattform som kan användas även för produktion av bränslen och kemikalier. Genom skräddarsydda lösningar som utnyttjar infrastruktur, processutrustning, personal och andra tillgångar i nya eller befintliga förbränningsanläggningar är vi fast beslutna att etablera ett nytt riktmärke när det gäller energi- och kostnadseffektivitet.

Nyheter

Samproduktion av bio-
flygbränsle i kraftvärmeverk

Vår rapport som beskriver fördelarna med att integrera biojetproduktion med kraftvärmeverk finns att läsa och ladda ner här.

Läs mer

Hushållsgrisar och hållbart flygbränsle

Läs vad BioShares VD har att säga om utökat utnyttjande av kraftvärmeverk för biojet-produktion i detta gästblogginlägg för Fossilfree aviation 2045.

Läs mer

Forskningsprojekt ska bidra till att uppnå fossilfria flyg      

Ett innovationskluster för fossilfri lufttransport och kraftvärmeintegrerad produktion av flygbränsle – det är några av de projekt som ska bidra till att uppnå en fossilfri flygning. Elva projekt kan nu dela på cirka 34 miljoner kronor.

Läs mer

Samproduktion i fasta bränslepannor kommer att
utvecklas i nytt projekt

Runt om i landet finns flera hundra fastbränslepannor där värme och el till samhället och industrin produceras. PolyFlex-projektet syftar till att maximera användningen av anläggningarna genom samproduktion.

Läs mer

Högtflygande planer för biobränsle i varmluft

Karlstadsföretaget Bioshare hoppas kunna starta produktion av biobränsle som tillverkas i värmländskt skogsavfall inom några år.

Läs mer